Grote Wijkbijeenkomst Mooi Mooi Middelland

Grote Wijkbijeenkomst Mooi Mooi Middelland

Grote Wijkbijeenkomst Mooi Mooi Middelland

07 - 06 - 2019 Nieuws en nieuwtjes uit Mooi, mooier Middelland

Hoe verder na drie jaar Mooi, Mooier Middelland? Nou, we kunnen door! De afgelopen maanden hebben tientallen buurtgenoten hard gewerkt aan plannen voor de buurt. Kom op 11 juni meepraten met wethouder Barbara Kathmann en neem kennis van de plannen voor 2019-2024!

De afgelopen jaren hebben bewoners, ondernemers en de gemeente samen hard gewerkt aan een Mooi, Mooier, Middelland. We hebben door samen te experimenteren en uit te proberen veel geleerd en bereikt. Mooi, Mooier, Middelland heeft zichtbare verbeteringen in de wijk opgeleverd, nieuwe verbindingen tot stand gebracht en veel energie losgemaakt. Dit programma is nu geëindigd, maar Middelland blijft in beweging en is natuurlijk nooit af! Daarom gaan we door met Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024.

De afgelopen maanden is veel werk verzet om alle input te verwerken tot een goed programma. Dat is gelukt!
Het is hoog tijd dit programma feestelijk te presenteren aan de wijk, alle mensen en partijen die hebben meegewerkt en aan wethouder van wijken, mevrouw Kathmann.

Op dinsdag 11 juni presenteren we het programma ‘We gaan door! Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024’. We bespreken de acties voor 2019 die voortkomen uit het programma. Acties die meteen starten en waar we iedereen in de wijk bij nodig hebben. Want we willen in 2019 nog veel realiseren.
We nodigen je van harte uit om deze avond aanwezig te zijn. Samen de wijk maken, is leuker! We hopen op een goede opkomst.
 
De kwartiermakers van Mooi, Mooier, Middelland 2019-2024

Huize Middelland wordt mogelijk gemaakt met vrijwillige inzet van bewoners en met financiële steun van de Gemeente Rotterdam en Mooi, mooier Middelland.