VACATURE - GEZOCHT

VACATURE - GEZOCHT

VACATURE - GEZOCHT

26 - 03 - 2019 Huize Middelland.NU

Huize Middelland is een netwerk van 14 bewonersinitiatieven die samen het ‘huis van de wijk’ in Middelland vormen. Als collectief bouwen we aan een ondernemende, veilige, plezierige en zorgzame wijk. Daarnaast ontplooit elk initiatief zijn eigen activiteiten. Huize Middelland is volop in ontwikkeling. Daarom zoeken we per april 2019 binnen ons eigen netwerk én daarbuiten naar meedenkers, meedoeners en samenwerkers. Mensen met plannen of ideeën en de vaardigheden om die samen met de partners van Huize Middelland uit te werken. Tot april 2019 werkten we met drie betaalde (deeltijd) rollen: netwerkregisseurs en projectleider communicatie. Vanwege de uitbreiding van het netwerk onderzoeken we een mogelijke herschikking van die rollen en zijn we op zoek naar meer handen om Huize Middelland te versterken. Huize Middelland draait op het benutten van de overwaarde van het sociale kapitaal. We maken daarom geen vaste vacature-omschrijving, maar verdelen de taken afhankelijk wie zich meldt, wat zijn of haar kwaliteiten zijn, met wie je kunt samenwerken en wat er praktisch te doen valt. Ook onderzoeken we samen met jou of hier een vrijwilligersvergoeding danwel een meer structurele vergoeding van bijvoorbeeld een paar uur per week tegenover kan staan. Wie pakt de handschoen op? Jij? Lees verder! Lijkt het je wat? Stuur je reactie voor 2 april naar: huizemiddelland@gmail.com.

GEZOCHT: Hoofden en Handen om Huize Middelland te versterken

Dit zijn de taken waar Huize Middelland in elk geval voor staat:
1. Dagelijks beheer
Alle regelzaken ten aanzien van de administratie, financiële zaken, het jaarverslag, etc. Het organiseren de netwerkvergaderingen, het samenstellen van de agenda, het verzorgen van de vergaderstukken, het afstemming met de werkgroep financiën, meedenken met de initiatieven en waar nodig ondersteuning bieden.
2. Ondersteuning bieden rond programmering en communicatie
Zorgen voor een goede communicatie over de activiteiten van Huize Middelland en de programmering van evenementen, activiteiten, etc. te stimuleren (samen met andere initiatieven) en / of het organiseren daarvan. Het opstellen van een communicatieplan en bijdragen aan de uitvoering. Samenwerken met werkgroep communicatie.
3. Versterken netwerk
Het samen met twee, drie of meer partnerinitiatieven opzetten van voor de wijk relevante activiteiten en programmering binnen het kader van Huize Middelland. Dit kan een langdurig project zijn of een kortlopende urgente kwestie. Voorwaarde is samenwerking met partners in Huize Middelland.
- Voorbeeld: met een aantal initiatieven zorgen voor een verrijking van het sportaanbod voor jongeren.
- Voorbeeld: met een aantal initiatieven zorgen voor een creatieve aanpak van eenzaamheid.
- Voorbeeld: met een aantal initiatieven zorgen dat mensen die vastlopen in de bureaucratie geholpen worden.
- Voorbeeld: met een aantal initiatieven en wijkbewoners het groenbeheer in de wijk verbeteren.
- Voorbeeld: met een aantal initiatieven een spannend cultuurprogramma maken.
- Voorbeeld: met een aantal initiatieven zorgen voor meer AED’s in de wijk.
- Voorbeeld: enzovoorts enzovoorts.

Lijkt het je wat?
Voel je een begin van een idee opbloeien? Of zie je het al helemaal voor je?
We staan open voor jouw talent, jouw enthousiasme en jouw ideeën, ook al zijn die misschien nog niet helemaal uitgerijpt.
Stuur je reactie voor 2 APRIL naar: huizemiddelland@gmail.com. Vertel in je brief wie je bent en welke taak jou aanspreekt. Ben je niet zo van het schrijven maar heb je wel een goed plan? Stuur ons je telefoonnummer en laat weten wanneer we je kunnen bereiken. De tijdelijke Werkgroep Regie neemt contact met je op. In een kennismakingsgesprek kunnen we tot een concrete rolinvulling komen. Door middel van een pitch in de netwerkvergadering van 8 april 2019 kun je zelf deze rolinvulling presenteren. De netwerkvergadering stemt over de invulling van rollen.

Vragen? Bel 06 – 14274182 (Alexander).

Huize Middelland wordt mogelijk gemaakt met vrijwillige inzet van bewoners en met financiële steun van de Gemeente Rotterdam en Mooi, mooier Middelland.