Aanschuifkalender van juni

Aanschuifkalender van juni

Aanschuifkalender van juni

25 - 06 - 2018 Huize Middelland.NU

‘Aanschuiven’ is er voor iedereen maar ook voor mensen die, om wat voor reden dan ook, niet dagelijks een gezonde warme maaltijd voor zichzelf kunnen klaarmaken. Naast het bieden van een betaal-bare gezonde maaltijd willen we met ‘Aanschuiven!’ ook voorzien in ontmoetingen en verbindingen tussen mensen.

In Huize Middelland kan op verschillende plekken en tijdstippen aangeschoven worden. Op de kalender kun je zien waar, wanneer en hoe je jezelf of iemand anders kunt aanmelden. Voor meer informatie over Zorgvrijstaat en de aaschuifmaaltijden zie:www.zorgvrijstaat.nl

Huize Middelland wordt mogelijk gemaakt met vrijwillige inzet van bewoners en met financiële steun van de Gemeente Rotterdam en Mooi, mooier Middelland.