Zorgvrijstaat

Stel vragen en Help zorgen

Huize Middelland » Buurtplekken » Zorgvrijstaat

Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn. Zorgvrijstaat bouwt mee aan Huize
Middelland maar is ook actief in andere delen van Delfshaven met initiatieven zoals de Aanschuifkalenders, Samen Beter, Bijbenen, Opstartkoffie, Club Geldzorg, Het Zal Werken, Aankaarten, Geestverwanten en Radio Zorgvrijstaat. Samen met bewoners en organisaties werkt Zorgvrijstaat aan sterke netwerken en nieuwe voorzieningen, waarmee mensen grip krijgen op hun eigen gezondheid en de kwaliteit van hun leven. We werken aan ‘samenredzaamheid’ en een nieuwe solidariteit. Mogen we een beroep doen op elkaar en je vragen mee te doen?

Adres

Actief in heel Delfshaven en het Oude Westen. Ontmoetingsplek: Watergeusstraat 53b, 3025 HJ Rotterdam

Openingstijden

niet van toepassing, stuur een mailtje!

Faciliteiten

Wifi